Odpovědi na nejčastější otázky

Otázky a odpovědi níže vám pomohou udělat si představu nejen o fungování programu Skutečně zdravá jídelna. 

Jak mohu zapojit naši jídelnu do programu Skutečně zdravá jídelna?

Postupujte dle kroků v záložce Zapojte se, která vysvětluje postup žádosti a osvědčení.

Mohou se do programu zapojit jen školní jídelny?

Ne, O osvědčení Skutečně zdravá jídelna se může ucházet kterákoli organizace připravující a nabízející pokrmy v jakémkoli sektoru gastronomie a veřejného stravování.  

Kolik stojí účast v programu?

Účast v programu je zdarma. Platíte pouze poplatek za kontrolní návštěvu inspektora a každoroční kontrolní ověření. 

Cena za naše služby zahrnuje:

Prostudujte prosím Ceník služeb Skutečně zdravá jídelna

Mohu požádat o osvědčení jen pro jednu provozovnu?

Můžete požádat o osvědčení jedné provozovny, nebo více, záleží na vás. Sebehodnocení v podobě "popisu jídelny" provádí jídelna zvlášť pro každou provozovnu, kterou má zájem osvědčit. Pokud jídelna připravuje pokrmy v jedné provozovně (kuchyni) a následně nabízí stejné pokrmy strávníkům v několika výdejnách, musí prokázat plnění vybraných kritérií ve všech výdejnách. Osvědčení se vydává pouze pro jednu provozovnu – kuchyni – výrobnu pokrmů. Pokud máte zájem zapojit do programu více provozoven, musíte podat více žádostí o osvědčení.  

Co je to "Popis jídelny"?

Popis jídelny je formulář, prostřednictvím kterého nám jídelna poskytuje podrobné informace o tom, jak průběžně naplňuje kritéria programu. Pomáhá nám posoudit, jak se vám daří plnit kritéria programu.

Popis jídelny slouží nejprve vám jako sebehodnotící nástroj před kontrolní návštěvou. Následně jej použije inspektor k ověření plnění kritérií programu. V rámci inspekční návštěvy použije inspektor vámi vyplněný popis jídelny jako kontrolní seznam. Popis jídelny je nutné vyplnit předtím, než dojde ke kontrolní návštěvě. Formulář obdržíte poté, co požádáte o osvědčení. 

Jak bude probíhat kontrolní návštěva?

Inspektor přijde do vaší provozovny v předem odsouhlasený termín. Během návštěvy se inspektor přesvědčí, zda a jak plníte kritéria programu a společně s vámi projde průkazní evidenci. Inspektor pravděpodobně nahlédne do vašeho skladu a lednic aby se přesvědčil, že neobsahují nepovolené produkty. Spolu s odpovědným zástupcem jídelny prověří správnost vyplnění formuláře "popis jídelny" a namátkově zkontroluje vaše dodací listy a způsob, jakým komunikujete a informujete strávníky (jídelní lístky, informace v jídelně apod.).

Ke kontrole inspektorovi slouží vámi předem vyplněný "popis jídelny". Pro kontrolní návštěvu inspektora mějte prosím připravené všechny dokumenty prokazující plnění kritérií. Jejich seznam najdete v Indikátorech naplnění kritérií.

Jak dlouho bude trvat získat osvědčení?

Je jen na vás, za jak dlouho se vám podaří plnit všechna kritéria programu. Hned, jakmile budete připraveni prokázat jejich plnění, můžete požádat o kontrolní návštěvu zasláním vyplněné objednávky osvědčení. Následně proběhne kontrolní návštěva. Nejpozději do 30 dnů po ukončení kontroly na místě bude přezkoumaný „popis jídelny“ a „zápis o provedené kontrole“ předán kontrolní komisi iniciativy Skutečně zdravá škola. Skutečně zdravá škola v rámci ověřovacího řízení rozhodne nejpozději do 30 dnů o vydání osvědčení o získání bronzové, stříbrné nebo zaté úrovně.

Za jak dlouho mohu očekávat kontrolní návštěvu?

Po obdržení "objednávky osvědčení" vám zašleme formulář „popis jídelny“. Kontrola většinou probíhá v průběhu 2-4 týdnů. Skutečně zdravá škola zasílá jídelně fakturu na uhrazení poplatku za kontrolní návštěvu se splatností před datem kontrolní návštěvy. Inspektor se spojí se zástupcem jídelny a domluví se na termínu zaslání vyplněného popisu jídelny.

Za jaké období musíme prokázat plnění kritérií?

Prokazatelné plnění všech kritérií v dané úrovni (bronzová, stříbrná, zlatá) musí jídelna doložit nejméně tři měsíce zpětně od data vyplnění "popisu jídelny". Očekáváme ovšem, že kritéria plníte stále. 

Co se stane, pokud inspektor zjistí nedostatky?

V případě zjištění nedostatků v rámci kontroly na místě bude seznam nedostatků zanesen do zápisu o provedené kontrole. Odpovědný zástupce jídelny musí stanovit nápravná opatření k odstranění nedostatků a objektivní důkazy zaslat inspektorovi, který vyhodnotí jejich efektivitu. Opatření k nápravě, včetně objektivních důkazů, musí být zaslána inspektorovi do 30 dnů od ukončení kontroly na místě. Proces kontroly nebude ukončen, dokud jídelna neprokáže splnění nápravných opatření.

Pro vydání osvědčení musí být splněna všechna kritéria v dané úrovni.

Při kontrole na místě mohou být zjištěny nedostatky formálního rázu – nedostatečné doložení plnění kritérií. Ty mohou být doplněny/odstraněny v rámci nápravného opatření do 30 dnů po kontrole. Pokud inspektor zjistí, že jídelna některé kritérium neplní vůbec, nastává minimálně tříměsíční období, po které má jídelna možnost kritérium plnit a následně plnění prokázat prostřednictvím další jontroly na místě, kterou musí zaplatit.

Na jak dlouho se osvědčení vydává?

Osvědčení splnění kritérií programu Skutečně zdravá jídelna (bronzové, stříbrné nebo zlaté) se vydává na dobu 12 měsíců. Nejpozději do uplynutí 12 měsíců od vydání aktuálního osvědčení musí zástupce jídelny buďto požádat o vyšší stupeň osvědčení a podstoupit kontrolní návštěvu, nebo podstoupit kontrolní ověření za účelem udržení stávající úrovně osvědčení.

V rámci kontrolního ověření jídelna prokazuje plnění kritérií dané úrovně osvědčení v uplynulých 12 měsících. V takovém případě zasílá formulář "objednávka osvědčení" (stříbro nebo zlato) a vyplněný "popis jídelny" (stříbro nebo zlato) a přikládá průkazní materiály elektronicky

Jak zíkané osvědčení co nejlépe využít? 

Rádi vám poradíme, jak zisk osvědčení a vysokou kvalitu vašich stravovacích služeb propagovat. Připravíme společnou zprávu pro média, zašleme vám logo osvědčení a přidáme vaši jídelnu do seznamu osvědčených jídelen na našem webu. 

V případě jakýchkoli dalších dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese tom@skutecnezdravaskola.cz

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací