24 únor 2020

Veřejné stravování může přispívat k naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu

Brno 24.2.2020 - Veřejné hromadné stravování má potenciál významně přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, zejména ke strategii Od zemědělce ke spotřebiteli, jakož i k Cílům trvalé udržitelnosti OSN. Školní stravování v České republice má potenciál podílet se na rozvoji udržitelných forem produkce a spotřeby potravin.

Veřejné hromadné stravování má potenciál významně přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, zejména ke strategii Od zemědělce ke spotřebiteli, jakož i k Cílům trvalé udržitelnosti OSN. Školní stravování v České republice má potenciál podílet se na rozvoji udržitelných forem produkce a spotřeby potravin.

Evropská zelená dohoda je ambiciózní balíček opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Zvláštní důraz na ekologizaci potravinového systému vyžaduje strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork): „Evropské potraviny musí zůstat bezpečné, výživné a vysoké kvality. Musí být vyrobeny s minimálním dopadem na přírodu.“ Evropská zelená dohoda rovněž vyzývá veřejné instituce, aby šly příkladem a zajistily, aby jejich zadávání zakázek bylo „zelené“. Zelené – společensky odpovědné a udržitelné zadávání veřejných zakázek je proto jednou z oblastí, kterou tvůrci evropské politiky považují za zásadní pro podporu udržitelné spotřeby a výroby.

Instituce veřejného stravování - nemocnice, pečovatelské ústavy, školy, univerzity, věznice, armáda a jídelny ve veřejných budovách – mají značný podíl na nákupu potravin v Evropě. Odhaduje se, že evropský trh veřejného stravování má hodnotu 82 miliard EUR ročně. Průměrně se v EU ve veřejném sektoru zkonzumuje 85 milionů pokrmů denně, z toho přes 18 milionů jako součást školního stravování. „Veřejné stravování nabízí obrovskou příležitost pro udržitelný rozvoj místních a regionálních potravinových ekonomik, ochranu životního prostředí a snižování dopadů klimatických změn. Udržitelné systémy nákupu potravin veřejnými institucemi by mohly pomoci udržovat a rozvíjet místní potravinové iniciativy, což by umožnilo zvyšovat povědomí a zhodnocovat místní a regionální gastronomické kulturní dědictví a přispívat k vytváření pracovních míst, hospodářskému růstu a sociální soudržnosti. Veřejné stravování tak představuje příležitost k dosažení cílů trvalé udržitelnosti v oblasti zemědělství, biologické rozmanitosti, klimatu, kultury, zdraví a zaměstnanosti“, říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Mohlo by se zdát, že české školní stravování nemůže mít v řešení klimatické krize příliš velký význam. Nicméně více než 350 milionů pokrmů vydaných v rámci školního stravování v českých školách ročně může malými změnami jídelníčků a nákupem produktů zblízka a z udržitelných forem zemědělství výrazně snížit emise skleníkových plynů a další škody na životním prostředí. Každý rok školní jídelny vynaloží přes 7 miliard korun za zemědělské suroviny a potraviny. Pokud jídelny začnou nakupovat od místních zemědělců a výrobců, jejich kupní síla pomůže vytvořit pracovní místa a další výhody pro místní ekonomiky, zejména ve venkovských zemědělských oblastech.

Přesně o to se snaží program Skutečně zdravá škola: 386 škol zapojených do programu spotřebuje ve školních jídelnách ročně 5 500 tun potravin za 320 milionů Kč. Značná část potravin je nakoupena od regionálních producentů a dodavatelů, u kterých končí většina peněz. Skutečně zdravá škola tak již nyní pomáhá naplňovat strategii Zelené dohody pro Evropu. „Konkrétně pomáháme naplňovat priority Biodiverzita - Opatření na ochranu našeho křehkého ekosystému, a Od zemědělce ke spotřebiteli - způsoby, jak zajistit udržitelnější potravinový řetězec. Kromě toho program Skutečně zdravá škola pomáhá naplňovat mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Pět let od uvedení se do realizace komplexního programu Skutečně zdravá škola v České republice zapojilo již 386 mateřských, základních a středních škol s více než 63 000 dětmi, žáky a studenty. Nejvíce Skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (71), Středočeském kraji (40), Praze (38), Moravskoslezském kraji (48) a Pardubickém kraji (33)“, doplňuje Václavík.

Prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna umožňuje iniciativa Skutečně zdravá škola deklarovat vysoké standardy v kvalitě stravování také jídelnám v oblasti hromadného veřejného stravování. Do programu Skutečně zdravá jídelna se mohou přihlásit nejen školní, ale také podnikové a veřejné jídelny. Jídelny zapojené do programu plní předem stanovená kritéria pod kontrolou nezávislé mezinárodní certifikační společnosti Bureau Veritas.

Stříbrná kritéria programu Skutečně zdravá jídelna plní jídelna Ministerstva zemědělství ČR, společnost Česká jídelna – zařízení školního stravování, s.r.o., která zajišťuje školní stravování pro dvacet škol v Praze a okol, a Zdravá školní jídelna Vitalité z Brna, která poskytuje školní stravování pro 24 základních a mateřských škol v Brně a okolí. Bronzová kritéria splňují také čtyři domovy seniorů v Brně.

Kompletní přehled zapojených zařízení najdete na online mapě zde.

Pozitivní přínos programu Skutečně zdravá škola byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ČR.

Rozvoj programu Skutečně zdravá škola je podpořen ze Státního fondu životního prostředí a z grantů Ministerstva zemědělství. 

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací