01 září 2020

Program Skutečně zdravá škola vstupuje do šestého školního roku s 394 zapojenými školami

Brno 1.9.2020 - Program Skutečně zdravá škola realizuje na začátku školního roku 2020/2021 již 394 škol s více než 64 000 dětmi, žáky a studenty z celé České republiky. Nejvíce skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (72), Moravskoslezském kraji (50), Středočeském kraji (40), Praze (35) a v Pardubickém kraji (35).

Brno 1.9.2020 -  Program Skutečně zdravá škola realizuje na začátku školního roku 2020/2021 již 394 škol s více než 64 000 dětmi, žáky a studenty z celé České republiky. Nejvíce skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (72), Moravskoslezském kraji (50), Středočeském kraji (40), Praze (35) a v Pardubickém kraji (35).

O zlepšování kvality a zvyšování udržitelnosti školního stravování a vzdělávání dětí o zdravé výživě a původu potravin je mezi školami stále velký zájem. Dokládá to fakt, že pět let po uvedení se do realizace komplexního programu Skutečně zdravá škola a plnění jeho kritérií zapojilo již 394 mateřských, základních a středních škol v České republice. Z nich k dnešnímu dni plní bronzová kritéria již 77 škol, stříbrná kritéria 18 škol a zlatá kritéria 1 škola.

Cílem aktivit spolku Skutečně zdravá škola je zvyšování kvality a udržitelnosti školního stravování a vzdělávání dětí o tom, odkud potraviny pocházejí. „Skutečně zdravé školy se stávají inspirativními centry vzdělávání

o udržitelném stravování. Nabízejí dětem a žákům jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Mladí lidé si ze skutečně zdravých škol odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Z několika výzkumů vyplývá, že český vzdělávací systém je odtržený od reality, žáci nezískávají praktické znalosti a kompetence pro běžný život. Čeští žáci neradi chodí do školy, učení je nebaví. Učitelé vesměs preferují frontální učení faktů, málo využívají moderní vzdělávací metody. „Ve školách plnících program Skutečně zdravá škola získávají žáci kompetence, potřebné pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Žáci se zapojují do rozhodování o svém učení, je jim umožněno učit se samostatnosti, svobodnému vyslovení svých názorů, kritickému myšlení, vedení dialogu a partnerskému přístupu,“ dodává Václavík.

Ve Skutečně zdravých školách je v žácích rozvíjena iniciativa a podnikavost, aktivně se například zapojují do tvorby jídelníčků, snaží se o zlepšení prostředí jídelny, organizují školní farmářské trhy, učí se základům přípravy pokrmů a pěstitelské dovednosti. Díky návštěvám na farmách si žáci uvědomují souvislosti mezi produkcí

a spotřebou potravin a stavem životního prostředí, získávají úctu k práci zemědělců. Aktivně se zapojují do řešení problematiky plýtvání potravinami, kompostování, nákupu potravin zblízka či zhodnocování místních kulinárních tradic. Vzdělávací aktivity jsou místně ukotvené, využívají neformální vzdělávací metody zaměřené na zážitky, participaci a spolupráci žáků, často probíhají projektovou formou, vedou žáky k podnikavosti v oblasti trvalé udržitelnosti a rozvíjejí jejich klíčové kompetence a praktické dovednosti.

Spolupráce školy a školní jídelny s místními farmáři má ohromný vzdělávací efekt. Návštěvou farmy, odkud školní jídelna produkty nakupuje, získají kuchařky i děti jasný pohled na to, kolik práce, úsilí a času je nutné k tomu, aby zemědělci danou plodinu vypěstovali či zvíře vychovali. Díky tomu, že program Skutečně zdravá škola klade důraz na lokální kulinární tradice a zvyky, speciality a recepty a jedinečnost regionu, je v dětech a žácích rozvíjena hrdost na vlastní region. Stolování je prezentováno jako společenská událost a jsou posilovány estetické hodnoty jídla a stolování.

Program nabízí otevřený participativní proces vzdělávání - zapojení všech aktérů od žáků, učitelů, vedení školy, kuchařek, rodičů, zřizovatelů až po místní podnikatele a členy okolní komunity. Školy se aktivně zapojují do komunitního života obce. Aktivní zapojení rodičů umožňuje vedení školy získat zpětnou vazbu a zajímavé nápady.

Kontakt:

Program Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 394 škol z celé České republiky a 77 z nich již splnilo bronzová kritéria, 18 škol splnilo stříbrná kritéria a jedna škola splnila zlatá kritéria programu. Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.

Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Rozvoj programu Skutečně zdravá škola je podpořen ze Státního fondu životního prostředí.

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací