01 říjen 2021

Farmářské tržiště Scuk.cz nově přiváží kvalitní farmářské produkty přímo do školních jídelen Skutečně zdravých škol

Brno 1. 9. 2021 - Největší český online farmářský trh Scuk.cz a program Skutečně zdravá škola od září umožní zapojit téměř 500 školních jídelen do společného projektu kvalitního stravování žáků. Scuk.cz nabízí na jednom místě produkty tří set lokálních farmářů, které pravidelně dodává svým zákazníkům po celé republice.

Brno 1. 9. 2021 -  Největší český online farmářský trh Scuk.cz a program Skutečně zdravá škola od září umožní zapojit téměř 500 školních jídelen do společného projektu kvalitního stravování žáků. Scuk.cz nabízí na jednom místě produkty tří set lokálních farmářů, které pravidelně dodává svým zákazníkům po celé republice.

„V tuto chvíli naše nabídka čítá téměř 10 tisíc produktů od lokálních farmářů, které pravidelně zavážíme na více než 600 výdejních míst. Školám, které se do projektu zapojí, nabízíme závoz objednaných potravin přímo do jejich jídelny," vysvětluje Kamil Demuth, zakladatel Scuk.cz.

Celý proces je velmi jednoduchý. Stačí, aby se škola na Scuk.cz zaregistrovala jako výdejní místo a začala objednávat zboží. V pravidelných intervalech pak Scuk.cz doručí objednávku přímo na požadované místo. V pilotním provozu, který proběhl před prázdninami, velmi dobře zafungoval model, kdy škola umožnila nákup regionálních potravin také rodinám dětí.

„V Mateřské škole Radostice poblíž Brna si organizování nákupů vzala na starost jedna maminka, která oslovila ostatní rodiče i místní obyvatele a celý projekt tak získal komunitní rozsah, což nám dělá velkou radost a je to rozhodně cesta, kterou bychom chtěli společně pokračovat," doplňuje Demuth.

Scuk.cz vznikl v roce 2018 s cílem podpořit menší lokální farmáře a výrobce a dostat jejich produkty do českých domácností. Díky sdruženým závozům na výdejní místa (nezaváží přímo domů) je schopný logisticky pokrýt celou republiku, navíc se sníženým dopadem dopravy na životní prostředí.

„Ve Skutečně zdravých školách děti jedí pokrmy z kvalitních surovin, navštěvují farmáře a učí se, že jídlo není pouze balíček v supermarketu, ale že za kvalitním jídlem stojí nejenom spousta lidské práce, ale také obrovské množství zodpovědnosti vůči krajině a prostředí. Spolupráce se Scuk.cz nám proto dává velký smysl. Mezi klíčové body programu Skutečně zdravá škola patří využívání čerstvých sezónních surovin ve školním stravování a věříme, že jednoduché zásobování jídelen kvalitními potravinami českých a moravských farmářů je přesně to, co nám pomůže k jeho naplnění," dodává Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Školy, které by se chtěli do projektu zaregistrovat, mohou navštívit stránku http://www.scuk.cz/organizatori, kde vyplní svoje údaje, projdou krátkým zaškolením a jejich cesta k farmářským potravinám může začít.

Program Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Program má prokázaný pozitivní vliv na zdraví dětí, jejich schopnost učit se

a na udržitelnost stravování ve školách a na rozvoj regionu. Čerpáme z prověřených zahraničních zkušeností.

Školy se pokouší o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 468 škol z celé České republiky a 74 z nich již splnilo bronzová kritéria, 19 škol splnilo stříbrná kritéria a 2 školy splnily zlatá kritéria programu.

Ve Skutečně zdravých školách je v žácích rozvíjena iniciativa a podnikavost, aktivně se například zapojují do tvorby jídelníčků, snaží se o zlepšení prostředí jídelny, organizují školní farmářské trhy, učí se základům přípravy pokrmů

a pěstitelské dovednosti. Díky návštěvám na farmách si žáci uvědomují souvislosti mezi produkcí

a spotřebou potravin a stavem životního prostředí, získávají úctu k práci zemědělců. Aktivně se zapojují do řešení problematiky plýtvání potravinami, kompostování, nákupu potravin zblízka či zhodnocování místních kulinárních tradic. Vzdělávací aktivity jsou místně ukotvené, využívají neformální vzdělávací metody zaměřené na zážitky, participaci

a spolupráci žáků, často probíhají projektovou formou, vedou žáky k podnikavosti v oblasti trvalé udržitelnosti a rozvíjejí jejich klíčové kompetence a praktické dovednosti.

Program nabízí otevřený participativní proces vzdělávání - zapojení všech aktérů od žáků, učitelů, vedení školy, kuchařek, rodičů, zřizovatelů až po místní podnikatele a členy okolní komunity. Školy se aktivně zapojují do komunitního života obce. Aktivní zapojení rodičů umožňuje vedení školy získat zpětnou vazbu a zajímavé nápady.

Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.

Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací