04 říjen 2021

Program Skutečně zdravá škola má skutečný pozitivní dopad na stravování a vzdělávání dětí

Autor: Tom

Do programu Skutečně zdravá škola je zapojeno na začátku školního roku 2021/2022 již 468 škol. Díky realizaci programu se kvalitněji a zdravěji stravuje a učí o principech udržitelnosti v oblasti stravování 71 719 dětí, žáků a studentů z celé České republiky. Nejvíce skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (80), Moravskoslezském kraji (65), v Praze (46), ve Středočeském kraji (45) a v Pardubickém kraji (40).

Do programu Skutečně zdravá škola je zapojeno na začátku školního roku 2021/2022 již 468 škol. Díky realizaci programu se kvalitněji a zdravěji stravuje a učí o principech udržitelnosti v oblasti stravování 71 719 dětí, žáků a studentů z celé České republiky. Nejvíce skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (80), Moravskoslezském kraji (65), v Praze (46), ve Středočeském kraji (45) a v Pardubickém kraji (40).

Vzdělávání k trvalé udržitelnosti

Současný svět se velmi významně proměňuje. Bude nezbytné, aby vzdělávání rozvíjelo individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporovat soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj. Školy by měly vzdělávat mladé lidí k tomu, aby byli tvůrci změn při řešení klimatických krizí.

„Naší vizí je, aby se školy staly inspirativními centry vzdělávání k trvalé udržitelnosti,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

„Školy by se měly změnit na místa učení a získávání zkušeností pro udržitelný rozvoj. Takové vzdělávací prostředí umožňuje pedagogům a studentům integrovat principy udržitelnosti do svých každodenních aktivit a komplexním způsobem usnadňuje rozvoj kompetencí a hodnotové vzdělávání. Program nabízí otevřený participativní proces vzdělávání - zapojení všech aktérů od žáků, učitelů, vedení školy, kuchařek, rodičů, zřizovatelů až po místní podnikatele a členy okolní komunity,“ doplňuje Václavík. 

Skutečně zdravý region

Program Skutečně zdravá škola pomáhá tvořit neoddělitelnou vazbu mezi zdravím lidí, společnosti a planety, a tím ideálně naplňuje strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jež je ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu.  Uvádí do života revoluční „celoškolní přístup“. Školy působí jako katalyzátory systémové změny v nákupu a spotřebě potravin díky implementaci inovativních řešení a nových obchodních modelů, vzděláváním k trvalé udržitelnosti a začleněním školního stravování do vzdělávacího procesu.

Spolupráci mezi jídelnami a místními řezníky, pekaři, zemědělci a distributory usnadňuje služba Skutečně zdravý dodavatel, seznam 60 prověřených podnikatelů schopných dodávat do školních jídelen kvalitní potraviny. Školy zapojené do programu Skutečně zdravá škola použijí každý školní rok na přípravu pokrmů přibližně 7 000 tun potravin za 445 milionů Kč. Značná část je nakoupena od regionálních producentů a dodavatelů, u kterých končí většina peněz.

Spolupráce školy a školní jídelny s místními farmáři má ohromný vzdělávací efekt. Návštěvou farmy, odkud školní jídelna produkty nakupuje, získají kuchařky i děti jasný pohled na to, kolik práce, úsilí a času je nutné k tomu, aby zemědělci danou plodinu vypěstovali či zvíře vychovali. Díky tomu, že program klade důraz na lokální kulinární tradice a jedinečnost regionu, je v dětech a žácích rozvíjena hrdost na vlastní region.

Kuchařky jako srdce programu

Školy, které program realizují s největším úspěchem, jsou ty, které angažovaly kuchařky do centra dění programu a zapojily je do změn. „Kuchařky mohou inspirovat a motivovat žáky k tomu, aby si vybírali zdravé pokrmy, společnými nápady mohou z jídelny vytvořit velmi příjemný a kulturní prostor. Mohou se podělit o své dovednosti s rodiči či s žáky v hodinách vaření nebo odpoledních kroužcích vaření. Máme zkušenost, že kuchařky ve školních jídelnách jsou mimořádně šikovné a ochotné učit se novým postupům,“ říká Karolina Kallmünzerová, manažerka programu.

„Abychom kuchařkám pomohli plnit kritéria programu a rozšířili jejich znalosti a dovednosti, nabízíme několik vzdělávacích školení přímo ve vaší kuchyni. Již přes 400 pracovníků školních jídelen prošlo našimi praktickými školeními. Od listopadu 2020 do června 2021 se online vzdělávacích akcí zúčastnilo 1 375 pracovníků školních jídelen a pedagogů. Klíčovým nástrojem na zjištění stavu ve školní jídelně je Analýza školní jídelny – služba, která zjišťuje, jak dalece se ve školní jídelně používají čerstvé a sezónní produkty od místních dodavatelů. Zatím jsme provedli téměř 200 analýz a zjistili, že největší nedostatky jsou v oblasti velkého podílu vysoce zpracovaných polotovarů, což nepřímo ovlivňuje i nadměrné množství soli ve školních  pokrmech, a také malého podílu čerstvých produktů, zejména zeleniny, ovoce a masa regionálního původu,“ vysvětluje Karolina Kallmünzerová.

Skutečný pozitivní dopad

Realizací programu Skutečně zdravá škola dochází k reálnému pozitivnímu dopadu na stravování a vzdělávání dětí a žáků. Svědčí o tom mimo jiné stovky konkrétních příkladů z praxe v zapojených školách, které školy sdílí na svých školních blozích. Zapojené školy tak inspirují ke změně další školy a ukazují, že změna je možná.

Zpět na aktuality

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací